Wydarzenia

BKGE | Wydarzenia

Instytut organizuje w Oldenburgu, w innych miejscach w kraju i zagranicą sesje naukowe i wieczory autorskie oraz – w kooperacji z Uniwersytetem w Oldenburgu – wykłady pod tytułem Forum "Mitteleuropa – Osteuropa".

Więcej informacji na temat przyszłych lub już przeprowadzonych imprez Instytutu oraz przegląd wszystkich terminów znajdziecie Państwo w pod hasłem "kalendarz".

Wydarzenia, które odbywały się w terminie do końca roku 2013/początku roku 2014 znajdziecie Państwo w poszczególnych archiwach.

Sie sind hier:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de