Publikacje druku

BKGE | Publikacje | Publikacje druku | Rocznik

Wydawcy rocznika kładą szczególny nacisk na publikację najnowszych wyników badań naukowych oraz projektów i dezyderatów badawczych. Poza tym w roczniku ukazują się sprawozdania z prowadzonych badań, dokumentacje, tematyczne bibliografie oraz przegląd zasobów archiwów i bibliotek w krajach Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Od 1998 r. do stałej zawartości rocznika należą adnotacje bibliograficzne najnowszych publikacji wydanych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Artykuły, ukazujące się w roczniku, obejmują tematykę historyczną i kulturowo-historyczną od średniowiecza do współczesności o regionalnym i ponadregionalnym zasięgu. Tematyka ta pokrywa się z zakresem działalności instytutu. Spektrum prac jest multidyscyplinarne, mile widziane są prace o charakterze inter- i transdyscyplinarnym.

Począwszy od tomu XVIII (2010), wszystkie artykuły publikowane w roczniku podlegają recenzji wydawniczej, dokonywanej przez co najmniej dwoje recenzentów. Wydawcami rocznika są: Matthias Weber wraz z Mirosławą Czarnecką (Uniwersytet Wrocławski), Ladislau Gyémánt (Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár), Reinhard Johler (Tübingen), Christopher Long (Austin/Texas) und Ágnes Tóth (Budapest).

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de