E-publikacje

BKGE | Publikacje | E-publikacje | Słowniki

Słownik niemieckich zapożyczeń w dialekcie cieszyńskim języka polskiego


Thomas Menzel, Gerd Hentschel
przy współpracy z Pavlem Jančákiem i Janem Balharem
Drugie wydanie elektroniczne. Uzupełnione i poprawione.
Studia Slavica Oldenburgensia, tom 10
wydawcy: Rainer Grübel i Gerd Hentschel
Bibliotheks- und Informationssystem der Universität
Oldenburg 2003
redakcja wersji elektronicznej: Ariane Karbe

 

Słownik niemieckich zapożyczeń w polskim języku pisanym i standardowym


Od początków piśmiennictwa polskiego do połowy XX w.

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.uni-oldenburg.de