E-publikacje

BKGE | Publikacje | E-publikacje | Przewodniki po zasobach archiwalnych

Archiwum Państwowe w Szczecinie - Przewodnik po zasobie do 1945 roku

Wyd.: Generalna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Polsce
Opracowali: Radosław Gaziński, Paweł Gut, Maciej Szukała
Z języka polskiego przetłumaczył Peter Oliver Loew
Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 24
Oldenburg 2004
redakcja wersji elektronicznej: Ariane Karbe

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de