E-publikacje

BKGE | Publikacje | E-publikacje | Prace młodych naukowców

Nową ofertą, skierowaną do młodych naukowców, jest możliwość publikacji wybitnych, do tej pory niepublikowanych prac magisterskich, dyplomowych lub egzaminacyjnych, których temat pokrywa się z profilem instytutu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wydaniem swej pracy, prosimy o przesłanie jej do nas. Nasze gremium fachowców zadecyduje, czy Państwa praca może zostać opublikowana na naszej stronie internetowej. Roszczenia prawne dotyczące publikacji prac są wykluczone.

Mader, Judith: Badania dotyczące znaczenia dżumy i innych katastrof w XIV wieku na zakończenie średniowiecznej kolonizacji wewnętrznej

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.uni-oldenburg.de