E-publikacje

BKGE | Publikacje | E-publikacje | Bibliografie

Autorzy i ich dzieła:

Wydania dzieł historycznie wschodnioniemieckich autorów XVIII i pocz. XIX wieku

 • Zestawienie zaopatrzone w bibliograficzne adnotacje oraz postulaty dot. dalszych edycji.
  Sporządził: Jörg Ennen, Redakcja: Jens Stüben
  Wyd. drukiem: Berichte und Forschungen 7 (1999), S. 153-246.

 

Prasa niemiecka na Węgrzech:

Prasa niemieckojęzyczna na Węgrzech 1850-1920

 • Część 1: Czasopisma i prasa fachowa
  Wyd. drukiem: Berichte und Forschungen 9 (2001), S. 7-199.
 • Część 2: Gazety
  Wyd. drukiem: Berichte und Forschungen 11 (2003), S. 59-143.
 • Zebrała i opatrzyła wstępem: Maria Rózsa

 

Georg von Rauch:

Georg von Rauch 1904-1991

 • Życie, działalność oraz bibliografia
  Sporządził: Michael Garleff
  Wyd. drukiem: Berichte und Forschungen 1 (1993), S. 123-145.

 

Paul Schiemann:

Publikacje Paula Schiemanna w "Revalsche Zeitung" („Gazeta Rewalska“) i w „Rigasche Rundschau“ („Przegląd Ryski“)

 • Sporządzili: Michael Garleff i Michael Imhof
  Wyd. drukiem: Berichte und Forschungen 6 (1998), S. 7-75.

 

Wizerunek Polski i Polaków:

Bibliografia wybranych prac nt. wizerunku Polski i Polaków w literaturze niemieckiej

 • Sporządzili: Mirosław Ossowski i Jens Stüben
  Wyd. drukiem: Niemiecko-polskie korelacje w zakresie języka i kultury pod red.: Andrzeja Kątnego, Gdańsk 2003 (Studia Germanica Gedanensia, T. 11), S. 207-303.

 

Muzea Etnograficzne Pomorza Zachodniego:

Bibliografia muzealnictwa etnograficznego na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku

 • Sporządził: Kurt Dröge
  Wyd. drukiem: Berichte und Forschungen 2 (1994), S. 87-99.
  redakcja wersji elektronicznej: Ariane Karbe
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de