Projekty bieżące

BKGE | Projekty | Udostępnianie zbiorów archiwalnych

Podstawą do badań nad historią oraz nad współczesną i dawną kulturą Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej stanowią obszerne zbiory oryginalnych źródeł, które znajdują się między innymi w archiwach Wrocławia, Gdańska i Szczecina.
Uczestnictwo w procesie opracowywania oraz udostępniania tych zbiorów społeczności naukowej i w ten sposób poszerzanie możliwości badawczych, jest centralnym zadaniem Instytutu Federalnego.

Pierwszym efektem tych prac było opublikowanie w roku 1996 w języku niemieckim przewodnika po zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu do roku 1945 (Seria monografii tom 9).
Praca ta ukazała się dzięki współpracy z Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie. Jest to inwentarz zbiorów, najważniejszego, śląskiego archiwum, sporządzony przez polskich archiwistów i historyków. Ponieważ, na zlecenie Instytutu Federalnego, został on od razu, przetłumaczony na język niemiecki, mogły ukazać się, prawie jednocześnie, oba wydania - polskie i niemieckie - przewodnika. W 2000 r. ukazało się tłumaczenie przewodnika po archiwum gdańskim (Seria monografii tom 16), w 2004 r. wydano niemiecką wersję przewodnika po zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie (Seria monografii tom 24).
Następnie, w 2006 r., wydano przegląd zasobów archiwalnych Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim (Seria monografii tom 25) oraz przewodnik archiwalny dot. historii regionu Kłajpedy i stosunków niemiecko-litewskich (Schriften BKGE tom 27).
W 2007 r. wydano przegląd zasobów archiwalnych dotyczących historii Brandenburgii Wschodniej (Seria monografii tom 31).

Instytut, mając na celu dalsze udostępnienie zasobów archiwalnych, współpracuje ponadto z Węgrami i Rumunią - krajami, w których od stuleci zamieszkiwali, lub nadal jeszcze zamieszkują, Niemcy. Współpraca ta polega na spisie i opracowaniu zasobów źródłowych w celu przygotowania edycji przewodnika po zbiorach archiwalnych dokumentujących kulturę i historię Niemców w południowo-wschodniej Europie. Projekt ten jest realizowany przy współpracy z Węgierskim Archiwum Narodowym w Budapeszcie i Generalną Dyrekcją Rumuńskich Archiwów Narodowych w Bukareszcie.

W przygotowaniu
Ágnes Tóth, Erzsébet Apró (Hg.): Przewodnik po zbiorach dotyczących historii Niemców węgierskich znajdujących się w archiwach okręgowych na Węgrzech, 1670-1950 (Seria monografii tom 44). München 2012.

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.uni-oldenburg.de