Projekty ukończone

BKGE | Projekty | Stypendia Samuela von Brukenthala

Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Istorie George Bariţiu, Cluj-Napoca [Rumuńska Akademia, Filia w Cluj, Instytut Historii "George Bariţiu"]. Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej w Oldenburgu.

Temat projektu

Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej przy Uniwersytecie w Oldenburgu - resortowa placówka badawcza podlegająca Pełnomocnikowi Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz Instytut Historii im. George Bariţiu Rumuńskiej Akademii w Cluj-Napoca, w ramach projektu UE "Nauki społeczno-humanistyczne w kontekście globalizacji: Rozwój i wdrażanie programu postdoktoranckich studiów i badań", ID 61104, przyznają:

Stypendia Samuela von Brukenthala przeznaczone na postdoktoranckie studia i badania dotyczące kultury i historii Niemców w Rumunii.

 

Przejdź na stronę: Brukenthal-Stipendien

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de