Projekty ukończone

BKGE | Projekty | Projekty ukończone

Wydawnictwa wrocławskie 1800-1945

Projekt powstający w kooperacji polsko-niemieckiej, stawiający sobie za cel zbadanie medialnej reprezentacji i oddziaływania regionu granicznego. więcej

Stypendia Samuela von Brukenthala

Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Istorie George Bariţiu, Cluj-Napoca [Rumuńska Akademia, Filia w Cluj, Instytut Historii "George Bariţiu"]. Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej w Oldenburgu. więcej

500-lecie Reformacji

więcej

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de