Projekty bieżące

BKGE | Projekty | Architektura modernizmu na Śląsku

Architektura modernizmu na Śląsku w pierwszej połowie XX wieku

Badania nad historią modernizmu w architekturze śląskiej jest długoterminowym projektem z dziedziny historii sztuki, który realizowany jest we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu. W centrum zainteresowań znajduje się rozwój budownictwa we Wrocławiu, gdyż właśnie to miasto, w trzech pierwszych dekadach XX wieku było jednym z ważniejszych ośrodków innowacyjnej architektury w Niemczech.

Jak w nielicznych miastach, w powstałych wtedy we Wrocławiu budowlach i projektach znajduje swe odzwierciedlenie, ukształtowana przez szybkie zmiany i różnorodne wpływy, historia architektury tych dziesięcioleci. We Wrocławiu pracowali zarówno przez dłuższy czas, jak i nad pojedynczymi projektami, tak znakomici architekci, jak np. Max Berg, Hans Poelzig, Ernst May, Erich Mendelsohn, Adolf Rading czy Hans Scharoun. Ich dzieła oraz ich kulturalne zaangażowanie oddziaływały poza granice regionu i kształtowały regionalną scenę architektoniczną - pomimo tego, okres ich śląskiej działalności pozostawał po 1945 roku, przez długi czas, poza kręgiem zainteresowań naukowych. Obok "wielkich nazwisk" należy wspomnieć także o licznych artystach-architektach, których rolę, w okresie tego architektonicznego rozkwitu, należy dopiero zbadać.

Projekt ten prowadząc systematyczne prace nad udostępnianiem historycznych planów, zebranych w Archiwum Budownictwa Miasta Wrocław/Breslau (dziś przechowywanych w zbiorach Muzeum Architektury), przeprowadza także badania podstawowe.

Celem jest całościowe, umiejscowione w szerszym kontekście historii architektury, przedstawienie architektonicznego rozwoju Wrocławia w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku powiązane z publikacją katalogu obiektów i portretami architektów. Ponadto przygotowywana jest obszerna wystawa, która zostanie zaprezentowana w Polsce i w Niemczech.

Częściowe wyniki badań będą systematycznie publikowane w formie monografii oraz artykułów naukowych w pracach zbiorowych i czasopismach. Aktualnie, punkt ciężkości prac, skupia się na studium regionalno-historycznym dotyczącym historii architektury modernistycznej, które koncentruje się przede wszystkim na kulturalnej konkurencji pomiędzy niemiecką a polską częścią Górnego Śląska w okresie międzywojennym.

 

Monografie (każdorazowo w powiązaniu z wystawą)

  • Jerzy Ilkosz, Beate Störtkuhl (Hg.): Hochhäuser für Breslau 1919-1932. Delmenhorst 1997 (wydanie polskie: Jerzy Ilkosz, Beate Störtkuhl (Red.): Wieżowce Wrocławia 1919-1932. Wrocław 1997).
  • Jerzy Ilkosz, Beate Störtkuhl (Hg.): Hans Poelzig in Breslau. Architektur und Kunst 1900-1916. Delmenhorst 2000 (wydanie polskie: Jerzy Ilkosz, Beate Störtkuhl (Red.): Hans Poelzig we Wrocławiu. Architektura i sztuka 1900-1916. Wrocław 2000).
  • Jerzy Ilkosz: Hala Stulecia i tereny wystawowe we Wrocłwiu - dzieło Maksa Berga. Wrocław 2005; wydanie angielskie Wrocław 2006 (Seria monografii tom 28).
  • Beate Störtkuhl: Modernizm w Legnicy. Wrocław 2007 (Seria monografii tom 32).
  • W przygotowaniu: Beate Störtkuhl: Architektura modernistyczna na Śląsku od roku 1900 do 1939. Architektura i polityka. 2012. (Seria monografii tom 45).
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.uni-oldenburg.de