Projekty

BKGE | Projekty

Instytut Federalny aktywnie współpracuje z uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Kontakty te rozwijano i pogłębiano podczas realizacji szeregu projektów badawczych. Opierając się na międzynarodowej kooperacji, prace badawcze prowadzone są zarówno przez poszczególne działy instytutu, jak i - przyjmując charakter interdyscyplinarny - przez cały instytut.

Projekty bieżące

Dalsze informacje na temat projektów, zorganizowanych w związku z nimi konferencji oraz publikacji w ich kontekście znajdziecie Państwo tutaj: więcej

Kompendia i dokumentacje

Kompendia i dokumentacje jak „Dokumentacja zbiorów regionalnych izb pamięci w Niemczech“, „Internetowy Leksykon Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej“ oraz „Relacje świadków historii“ udostępniają Państwu wiele informacji, tekstów oraz możliwości szukania danych na temat kultury i historii Niemców w Europie Wschodniej. więcej

Projekty ukończone

Informacje na temat ukończonych projektów znajdziecie Państwo tutaj: więcej

Sie sind hier:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de