Stypendium im. Immanuela Kanta

BKGE | Dotacje udzielane przez BKM | Stypendium im. Immanuela Kanta

no-img

Stypendium im. Immanuela Kanta (stypendium doktoranckie)

Od 1986r. stypendium im. Immanuela Kanta wspiera doktorantów, którzy zajmują się historią i kulturą Niemców we Wschodniej Europie i związanymi z tym tematami  - szczególnie to wzajemne stosunki do ludów sąsiedzkich.

Realizację przyzania stypendiów BKGE zlecono przez BKM. Wspierani są kandydaci, których naukowa kwalifikacja udowodniona jest poprzez wybitne wyniki egzaminów, i także, których  praca zapowiada istotne rozszerzenie stanu badań. Wnioski mogą stawiać kandydaci z kraju  i zzagranicy oraz opiekujący się wykładowcy akademiccy, pracujący w uniwersytach na terenie Federalniej Republiki Niemiec.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje przez BKM powołana naukowa komisja wyborcza, składana interdyscyplinarnie. Z reguły finansowanie trwa dwa lata.

 

Konferencje stypendystów Kanta

Konferencje stypendystów Kanta, odbywające się rocznie w BKGE, daje młodym naukowcom forum wymiany, na którym mogą zaprezentować swoje tezy i wyniki pracy i o nich dyskutować. Przyczynki stypendystów publikowane są następnie na stronie internetowej BKGE.

 

Kto wspiera?

Wspiera Pełnomocniczka Federalnego Rządu ds. Kultury i Mediów.

 

Co jest wspierane/finansowane?

Wspierane są zamiary prac doktoranckich, które zajmują się historią i kulturą Niemców we Wschodniej Europie i związanymi z tym tematami  - szczególnie to wzajemne stosunki do ludów sąsiedzkich.

 

Istoty regionalne…

…to Śląsk, Wschodnia Brandenburgia, Pomorze, Wschodnie i Zachodnie Prusy w dzisiejszej Polsce i Rosji. Także dawniejsze i dzisiejsze obszary zasiedlenia Niemców w Europie Wschodniej, Wschodnio-Środkowej i Południowo-Wschodniej, przede wszyskim w Estonii, Kazachstanie, Chorwacji, Łotwi, Litwi, Mołdawii, Serbii, Rosji, Słowacji, Słowenii, w Czechach, na Ukrainie, na Węgrzech i w Rumunii.

 

Kto może się ubiegać o stypendium?

Wspierani są kandydaci, których naukowa kwalifikacja udowodniona jest poprzez wybitne wyniki egzaminów, i także, których  zamierzona praca zapowiada istotne rozszerzenie stanu badań. Wnioski mogą stawiać kandydaci z kraju  i zzagranicy oraz opiekujący się wykładowcy akademiccy, pracujący w uniwersytach na terenie Federalniej Republiki Niemiec. Muszą one być według regulaminu postępowania w przewodach doktorskich uprawnione do egzaminu. Wniosek można stawiać nieformalnie.

 

Co stypendium obejmuje?

Przyznane na dwa lata stypendium podstawowe wynosi miesięcznie 1550 euro. Mogą do tego dojść dodatki dla małżonków, dzieci oraz pobyt zagraniczny.

 

Kto o tym decyduje?

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje przez Pełnomocniczkę ds. Kultury i Mediów  (BKM) powołana naukowa komisja wyborcza.

 

Następny termin do złożenia podań oraz rozpoczęcie stypendium 2019

Okres podań (także na wnioski o przedłużenie) kończy się corocznie 31 grudnia ( data stempla pocztowego). Rozpoczęcie stypendium będzie przypuszczalnie 1 lipca następnego roku, wypłata nastąpi na środek kwartału.

Ogłoszenie Paṅstwo wkrótce znajdą tutaj.

 

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty możecie Państwo dostarczyć e-mailem jako plik pdf lub pocztą. Jeśli drogą pocztową, to prosimy o wydruk jednostronny (ani teczki, ani szycie). Zwrotu dokumentów nie będzie!

no-img

Publikacja:

Heike Müns, Matthias Weber (Hg.):
„Durst nach Erkenntnis ...“. Forschungen zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Zwei Jahrzehnte Immanuel-Kant-Stipendium. München 2007 (Schriften des BKGE Band 29).

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de