Zadania i Działalność

BKGE | Zadania i działalność | Specjalizaca regionalna

Historyczne regiony niemieckiego osadnictwa w Europie Wschodniej

Specjalizację regionalną BKGE ilustruje pięć historycznych map, na których zaznaczone są ówczesne organizmy państwowe, a w ich obrębie regiony z osadnictwem niemieckim w Europie środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej.

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.uni-oldenburg.de