Praktyka

BKGE | Praktyka

Praktyka w BKGE

Zainteresowanym studentom  historii, kulturoznawstwa oraz germanistyki i slawistyki oferujemy odbycie obowiązującej według regulaminu studiów cztero- do sześciutygodniowej praktyki. Warunkiem to zainteresowanie tematami takimi, jak kultura i historia Wschodnio-Środkowej Europy. Także znajomości językowe w tym zakresie mogą być zaletą.

Praktykanci uzyskają możliwość wglądu w sposób pracy kulturoznawczego instytutu, zajmującego się szczególnie historią, historią sztuki, germanistyką oraz etnologią europejską. Mają okazję wspóldziałać przy pracach redaktorskich, uczestniczyć w przygotowaniu naukowych konferencji i zaprezentować własne tematy naukowym audytorium.

 

Podanie o praktykę:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
 - Praktika -
Johann-Justus-Weg 147 a
26127 Oldenburg
bkge@bkge.bund.de

Sie sind hier:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de