Pracownicy

BKGE | Pracownicy | Pracowincy naukowi | dr Beate Störtkuhl

dr habil. Beate Störtkuhl

Koordynator ds. naukowych | Historia sztuki

tel.: +49 441 96 19 5-14
e-mail: beate.stoertkuhl@bkge.uni-oldenburg.de

 

Urodzona w 1963 roku w Landshucie. Studiowała historię sztuki, archeologię i romanistykę w Monachium/München; studia zagraniczne w Krakowie i Wrocławiu; 1991 doktorat.
Działalność w zakresie pedagogiki muzealnej i kształcenia dorosłych.
Od 1992 roku pracownik naukowy w BKGE; prowadzi zajecia na Uniwersytecie Carla von Ossietzky´ego w Oldenburgu.

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych

  • Historia architektury XX wieku
  • Nowożytna historia sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Historia nauki o sztuce

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i gremiach

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de