Pracownicy

BKGE | Pracownicy | Pracowincy naukowi | dr Burkhard Olschowski

dr Burkhard Olschowsky

Dział naukowy: Historia

tel.: +49 441 96 19 5-22
e-mail: burkhard.olschowsky@bkge.uni-oldenburg.de

 

Urodzony w 1969 r. w Berlinie. Nauka rzemiosła budowlanego i matura; studia historyczne i wschodnioeuropejskie w Getyndze, Warszawie i Berlinie; 2002 doktorat na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie; 2003–2005 pracownik dydaktyczny z dziedziny historii najnowczej i polityki na Uniwersytecie Humboldta; 2004–2005 działalność w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa.
Od maja 2005 roku pracownik naukowy w BKGE.

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych

  • Historia najnowsza
  • Historia Niemiec i Polski i stosunków polsko-niemieckich
  • Historia Śląska i Prus
  • Nauka o ustrojach politzcynych i badania komparatystyczne dyktatur
  • Polityka historyczna i pamięć historyczna

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i gremiach

  • Deutsch-Polnische Gesellschaft Berli
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de