Pracownicy

BKGE | Pracownicy | Pracowincy naukowi | dr Heinke M. Kalinke

dr Heinke M. Kalinke

Dział naukowy: Etnologia europejska

tel.: +49 441 96 19 5-18
e-mail: heinke.kalinke@bkge.uni-oldenburg.de

Studia etnografii i etnologii europejskiej, filologii germańskiej, oraz historii średniowiecznej i nowożytnej w Hamburgu i Getyndze. 1995/96 Stypendium Immanuela Kanta, 1997 doktorat z etnologii na temat narracji biograficznych kobiet na Górnym Śląsku i z Górnego Śląska. Działalność związana z kształceniem dorosłych oraz pracą muzealną. 1998–2003 pracownik naukowy w Instytucie Johannesa-Künziga we Freiburgu/Br.. Urlop macierzyński i prace w ramach wolnego zawodu. Od września 2007 pracownik naukowy działu etnologii BKGE.

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych

  • Procesy migracyjne / historyczne uwarunkowania emigracji i migracji przymusowych w XX w.
  • Badania biograficzne
  • Kultura życia codziennego w okresie narodowego socjalizmu i czasu powojennego w Zachodnich­ Niemczech
  • Industrializacja i zmiany socjalne w XIX w.
  • Badania folklorystyczne
  • Historiografia etnologii

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i gremiach

  • Deutsche Gesellschaft für Volkskunde (DGV)
  • Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der DGV
  • Kommission für Erzählforschung in der DGV
  • Towarzystwo Polsko-Niemieckie
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de