Pracownicy

BKGE | Pracownicy | Pracowincy naukowi | prof. dr Detlef Haberland

prof. dr Detlef Haberland

Dział naukowy: Literatura i językoznawstwo

tel.: +49 441 96 19 5-13
e-mail:detlef.haberland@bkge.uni-oldenburg.de
 
Urodził się w 1953 roku w Teltowie/Pocztdam. Studiował germanistykę, iberystykę, historię podróżowania i geograficznego myślenia, historię sztuki i komparatywne religioznawstwo w Bonn i w Zurychu. 1980 egzamin państwowy; 1985 doktorat z filologii germańskiej. Praca jako lektor wydawniczy. 1989-1991 stypendium naukowe Landu Północnej Nadrenii-Westfalii. W latach 1991-2001 pracownik naukowy z dziedziny literaturoznawstwa w Fundacji Haus Oberschlesien (Dom Górnośląski) w Ratingen aż do zamknięcia oddziału. Od semestru zimowego 1992/93 do semestru zimowego 1999/2000 pracownik dydaktyczny Uniwersytetu w Kolonii, 2000 habilitacja z zakresu „Nowożytnej literatury niemieckiej“; 2005 przyznanie profesury nadzwyczajnej na Uniwersytecie w Kolonii. W latach 2002 – 2006 zatrudniony w ramach projektu finansowanego przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) na Uniwersytecie w Kolonii. 2002 docentura gościnna w Szeged (Węgry); 2007 praca w ramach projektu finansowanego przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) na Uniwersytecie Friedricha Wilhelma w Bonn; od kwietnia 2007 pracownik naukowy w BKGE. Od 2010 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu.

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych

  • Historia kultury i literatury śląskiej
  • Historia drukarstwa i książki (głównie w Europie Wschodniej)
  • Wczesno-nowożytna literatura podróżnicza
  • Lata pięćdziesiąte XX w.
  • Literatura i film

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i gremiach

  • Vorstand der Oldenburgischen Bibliotheksgesellschaft
  • Polsko-Niemieckie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Środkowoeuropejski Związek Germanist
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de