Kooperacje i Partnerzy

BKGE | Kooperacje

Umówione kooperacje z akademickimi instytucjami

no-img
  • Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu w Oldenburgu oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu we Wrocławiu, umowa podpisana 2 lipca 2009 r. w Oldenburgu.  
  • Europejska Sieć Pamięć i Solidarność w Warszawie, umowa podpisana 8 grudnia 2009 r. w Warszawie.
  • Instytut Historyczny im. George'a Bariția Rumuńskiej Akademii na wydziału w Klużu-Napoce/Cluj-Napoca/Klausenburg, umowa podpisana 21 października 2009 r. w Klużu-Napoce.
  • Instytut Badawczy Mniejszości Narodowych i Etnicznych Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, umowa podpisana 20 marca 2011 r. w Oldenburgu i Budapeszcie.

Inni partnerzy

no-img

BKGE utrzymuje stały kontakt i wymienia się wiedzą z innymi fachowcami instytutów i muzeów, które są wspierane przez federację i kraje związkowe zgodnie z art. 96 federalnej ustawy o wypędzonych i uchodźcach (§ 96 BVFG).

Spis wszystkich instytutów partnerskich znajdziecie Państwo tutaj.

Regularne spotkania "połączeniowe" pozauczelnianych instytutów badawczych i infrastrukturalnych zajmującymi się historyczno-kulturoznawczym badaniem Europy środkowo-wschodniej służą wymianie informacji i wzajemnym korzystaniem synergii. Tak właśnie powstała współpraca z wirtualną biblioteką fachową wschodniej Europy (niem: ViFaOst), interdyscyplinarnym regionalnym portalem o badaniach o wschodniej Europy. Projekt współpracy powstał między biblioteką państwową w Bawarii, instytutem im. Herdera, instytutem historii Europy wschodniej i południowo-wschodniej uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, instytutem badawczym Europa wschodnia i południowo-wschodnia w Regensburgu (IOS) i zarówno państwową, jak i uniwersytecką biblioteką w Getyndze.

BKGE jest członkiem rady badań im. Johanna Gottfrieda Herdera i sieci Europy wschodniej.

BKGE także kooperuje z Federalną Agencją ds. Edukacji Obywatelskiej.
Razem współpracują nad różnymi projektami, konferencjami i publikacjami.

Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów

Ścisła współpraca istnieje też między BKGE i Grupą Roboczą Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów "Wspólne dziedzictwo kultury"/"Das gemeinsame Kulturerbe". Ich intencją są kooperacje, przedstawienie najnowszych wyników badań i wspieranie młodych naukowców dziedziny historii sztuki dawnych, niemieckich wschodnich prowincji w dzisiejszej północnej i zachodniej Polsce. Roczne spotkania odbywają się na zmianę w Niemczech i w Polsce.

Sie sind hier:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de