BKGE

BKGE | Informacje ogólne

Zadania i Działalność

Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej (BKGE) doradza i wspiera rząd Republiki Federalnej Niemiec we wszystkich sprawach dotyczących badań, prezentacji i dalszego rozwoju kultury oraz historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby wypełniać te zadania, instytut w swej pracy opiera się na międzynarodowej współpracy naukowców, prowadzi badania naukowe i dokumentacyjne oraz koordynuje prace badawcze dotowane przez rząd.
Jako placówka związana z Uniwersytetem Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu, pracownicy BKGE prowadzą także zajęcia dydaktyczne dla studentów. więcej

Biblioteka

Biblioteka instytutu aktualnie posiada w swoich zbiorach ok. 62.000 książek i 876 periodyków.
Zakres kolekcji obejmuje regiony Europy Środkowo-Wschodniej, Północno-Wschodniej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej i koresponduje z discyplinami naukowymi, w których działają pracownicy BKGE, mianowicie są to literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia sztuki i etnologia.
Publicznie dostępna biblioteka prezencyjna oferuje ograniczone możliwości wypożyczania (na miejscu w Oldenburgu możliwe, natomiast nie ma wypożyczalni międzybibliotecznej).
Więcej na temat serwisu biblioteki, osób kontaktowych oraz godzin otwarcia znajdziecie Państwo tutaj. więcej

Pracownicy

Dane kontaktowe wszystkich osób i działów instytutu znajdziecie Państwo tutaj. więcej

Rada Naukowa Instytutu

Rada Naukowa Instytutu doradza BKGE i wspiera go przy wypełnieniu swoich zadań naukowych. więcej

Kooperacje i Partnerzy

BKGE współpracuje z partnerami w kraju i zagranicą. Dialog z naukowcami i innymi zainteresowanymi osobami pomaga w rozbudowaniu sieci narodowej jak i międzynarodowej wspólnoty akademickiej.
Kooperacje z uniwersytetami, archiwami i innymi instytucjami mają szczególnie duże znaczenie dla Instytutu. więcej

Praktyka

BKGE oferuje zainteresowanym studentom historii, kulturoznawctwa, germanistyki i slawistyki możliwość odbywania 4- lub 6-tygodniowej praktyki w Instytucie w celu zbierania doświadczeń zawodowych.
Informacje na temat praktyki oraz potrzebnej wiedzy i warunków znajdziecie Państwo tutaj. więcej

Kontakt

Dane kontaktowe takie jak adres, dojazd do Instytutu oraz osoby kontakowe, dodatkowo impressum i deklaracja na temat ochrony danych znajdziecie Państwo tutaj. więcej

Zdjęcia

Biblioteka, pracownicy i praktyki:
Martina Nitschke-Richter AGD

Sie sind hier:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de